Prednisolon – en guide till kortikosteroidbehandling

 1. Hem
 2. Allergier
 3. Prednisolon – en guide till kortikosteroidbehandling

Kortikosteroider är en typ av steroidhormon som produceras naturligt av binjurarna i kroppen. De är involverade i kroppens svar på stress och inflammation, och fungerar genom att hämma produktionen av cytokiner och andra inflammatoriska ämnen i kroppen.

Kortikosteroider har en rad olika funktioner i kroppen, inklusive reglering av blodsockernivåer, reglering av elektrolytnivåer, reglering av kroppens svar på stress och inflammation, och undertryckande av immunsystemet. De används som läkemedel för att minska inflammation och behandla en mängd olika sjukdomar och tillstånd, inklusive inflammatoriska sjukdomar som artrit och lupus, allergiska reaktioner, hudsjukdomar, andningsproblem och mer.

Prednisolon är en kortikosteroid, vilket är en typ av hormon som produceras naturligt av binjurarna. Kortikosteroider är involverade i kroppens reaktion på stress och inflammation. Prednisolon är en syntetisk version av detta hormon och används som ett läkemedel för att minska inflammation och behandla en mängd olika sjukdomar och tillstånd.

Table of Contents

Prednisolon Användning:

Prednisolon är en kortikosteroid som används för att behandla en mängd olika sjukdomar och tillstånd. Här är några av de vanligaste användningarna av Prednisolon:

 • Inflammatoriska sjukdomar: Prednisolon används för att behandla inflammatoriska sjukdomar som artrit, lupus, inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och andra autoimmuna sjukdomar.
 • Allergiska reaktioner: Prednisolon används för att behandla allergiska reaktioner, inklusive astma, allergisk rinit och eksem.
 • Hudsjukdomar: Prednisolon används för att behandla hudsjukdomar som psoriasis, eksem och andra dermatit.
 • Andra sjukdomar: Prednisolon används också för att behandla andra sjukdomar som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungfibros, autoimmun hepatit, lymfom, leukemi och många andra tillstånd.

Rätt dosering och behandlingstid beror på patientens sjukdom och hälsa.

Prednisolon och dess användning vid allergier och astma

Vid allergiska reaktioner orsakas inflammation av kroppens immunsystem som reagerar på ett allergen. Prednisolon används för att minska inflammationen och dämpa kroppens reaktion på allergenet. Detta kan minska symptomen på allergier, såsom rinnande näsa, klåda och nästäppa.

Vid astma används Prednisolon för att minska inflammationen i luftvägarna, vilket kan förbättra lungfunktionen och minska symtomen på astma, inklusive hosta och andningssvårigheter.

Det är viktigt att notera att Prednisolon inte är en bot för allergier och astma, utan snarare en behandling som kan hjälpa till att minska symtomen.

Prednisolon Dosering:

Doseringen av prednisolon kan variera beroende på den specifika sjukdomen eller tillståndet som behandlas, patientens ålder och vikt, och andra faktorer.

Vanliga doser av prednisolon inkluderar

 • Prednisolon 5 mg: Vanligtvis används för att behandla milda inflammatoriska tillstånd, såsom hudutslag och allergier.
 • Prednisolon 10 mg: Vanligtvis används för att behandla milda till måttliga inflammatoriska tillstånd, såsom astma och artrit.
 • Prednisolon 20 mg: Vanligtvis används för att behandla måttliga till svåra inflammatoriska tillstånd, såsom lupus och inflammatorisk tarmsjukdom.
 • Prednisolon 40 mg: Vanligtvis används för att behandla allvarliga inflammatoriska tillstånd, såsom akut astma eller autoimmuna sjukdomar.

Prednisolon tas vanligtvis som en tablett en gång om dagen på morgonen. Doseringen kan ökas eller minskas beroende på hur patienten svarar på behandlingen och eventuella biverkningar.

Prednisolon Biverkningar:

Precis som med alla läkemedel kan användning av prednisolon orsaka biverkningar. Vanliga biverkningar inkluderar:

 • Ökad aptit och viktökning
 • Svullnad i ansikte, händer och fötter mnsvårigheter
 • Magproblem som illamående, magsmärta och matsmältningsbesvär
 • Huvudvärk och yrsel
 • Minskad sexlust och impotens
 • Ökad infektionsrisk, särskilt när det gäller luftvägsinfektioner som förkylning och influensa
 • Ökat blodsocker, vilket kan leda till diabetes hos personer med befintliga riskfaktorer

Långvarig användning av prednisolon eller höga doser kan också orsaka allvarligare biverkningar, såsom:

 • Benskörhet och ökad risk för frakturer
 • Högt blodtryck och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar
 • Cushing-syndrom, en sjukdom som orsakar överdriven produktion av kortisol i kroppen,
 • vilket leder till en rad symtom som viktökning, bukfetma, högt blodtryck och diabetes
 • Ögonsjukdomar, såsom grå starr och glaukom
 • Psykiska problem, såsom depression och ångest

Det är viktigt att informera läkaren om alla befintliga medicinska tillstånd och mediciner som tas innan du tar prednisolon. Läkaren kan också övervaka patienten för att upptäcka eventuella biverkningar och justera doseringen vid behov.

Prednisolon Tillgänglighet:

Prednisolon finns tillgängligt på apoteket, både som generiskt läkemedel och under olika varumärken.

Prednisolon Interaktioner:

Prednisolon kan interagera med andra läkemedel och substanser, vilket kan påverka dess effekt och säkerhet. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel, kosttillskott och örtmediciner du tar innan du börjar använda prednisolon. Här är några exempel på läkemedel och substanser som kan interagera med prednisolon:

 • NSAID-läkemedel som ibuprofen och naproxen kan öka risken för magsår och blödning när de tas tillsammans med prednisolon.
 • Antikoagulantia, som warfarin, kan ha sin effekt förstärkt av prednisolon och öka risken för blödning.
 • Diabetessjukdomar kan förvärras när prednisolon tas tillsammans med läkemedel som höjer blodsockernivåerna, såsom vissa diuretika och hormoner.
 • Vacciner som innehåller levande virus kan ha nedsatt effekt hos personer som tar prednisolon på grund av deras nedsatta immunförsvar.
 • Graviditet och amning kan också påverka hur prednisolon metaboliseras i kroppen och påverka dess effekt och säkerhet.

Det är viktigt att rådgöra med din läkare innan du börjar använda prednisolon eller ändrar din dosering eller kombinerar det med andra läkemedel eller substanser. Din läkare kan övervaka dig noga för eventuella biverkningar eller tecken på läkemedelsinteraktioner och göra justeringar i din behandling vid behov.

Prednisolon och Kortisol: Vad du behöver veta om deras samverkan i kroppen

Prednisolon och kortisol är två steroidhormoner som finns naturligt i kroppen och som har en viktig roll i vår hälsa och vårt välbefinnande. Kortisol är det primära stresshormonet som frisätts av binjurarna i svar på stress, medan prednisolon är en syntetisk variant av kortisol som ofta används som läkemedel för att minska inflammation och immunrespons i kroppen.

När det gäller allergier och astma kan prednisolon vara en viktig del av behandlingen eftersom det kan minska inflammation i luftvägarna och förbättra andningen. Men det är också viktigt att förstå att prednisolon kan påverka kroppens naturliga produktion av kortisol. Om prednisolon används under en längre tid eller i höga doser kan det hämma kroppens naturliga kortisolproduktion, vilket kan leda till biverkningar såsom trötthet, muskelsvaghet och viktökning.

Prednisolon vara ett effektivt läkemedel för att behandla allergier och astma, men det är viktigt att förstå dess påverkan på kroppen och följa läkarens instruktioner för att minimera eventuella biverkningar. Det är därför viktigt att läkemedlet används enligt läkarens instruktioner och att man inte plötsligt slutar ta det utan att gradvis minska dosen för att undvika abstinenssymtom.

Prednisolon Säkerhet:

Prednisolon är säkert när det används enligt läkarens anvisningar. Långvarig användning av höga doser kan dock leda till allvarliga biverkningar, och det är därför viktigt att följa läkarens rekommendationer och inte använda Prednisolon utan ordination.

Gravida kvinnor bör undvika att ta Prednisolon om det inte är absolut nödvändigt och endast under övervakning av en läkare. Det är också viktigt att undvika att amma medan man tar Prednisolon eftersom det kan överföras till bröstmjölken.

Prednisolon Alternativ:

Det finns flera alternativ till prednisolon för behandling av inflammatoriska sjukdomar och tillstånd. Dessa inkluderar:

 • NSAID: Nonsteroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som ibuprofen och naproxen kan användas för att behandla milda till måttliga inflammatoriska tillstånd. Dessa läkemedel fungerar genom att minska inflammationen och lindra smärta.
 • DMARD: Disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) som metotrexat, leflunomid och sulfasalazin kan användas för att behandla autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och lupus. Dessa läkemedel fungerar genom att hämma immunsystemet och förhindra att det attackerar kroppens egna celler.
 • Biologiska läkemedel: Biologiska läkemedel, som adalimumab och infliximab, är också en typ av DMARD som används för att behandla inflammatoriska tillstånd. Dessa läkemedel riktar sig mot specifika proteiner i immunsystemet för att minska inflammationen och förhindra skador på kroppen.
 • Kost- och livsstilsförändringar: Att ändra kosten genom att äta en hälsosam och balanserad diet kan hjälpa till att minska inflammationen i kroppen. Regelbunden motion och stresshantering kan också bidra till att lindra inflammation och förbättra övergripande hälsa.

Läkaren kommer att bedöma vilket alternativ som är bäst för varje individuellt fall, beroende på typen av sjukdom eller tillstånd och patientens medicinska historia. Det är viktigt att följa läkarens råd och behandlingsplan för att hantera sjukdomen effektivt och undvika eventuella biverkningar.

Prednisolon Vanliga frågor:

Vanliga frågor om Prednisolon inkluderar hur man tar det, vilka biverkningar som kan uppstå, hur länge man kan ta det, och om det kan påverka fertilitet eller immunsystemet.

Vad är Prednisolon och vad används det för?

Prednisolon är en syntetisk kortikosteroid som används för att behandla inflammatoriska sjukdomar och tillstånd som reumatoid artrit, lupus, astma, allergier, inflammatorisk tarmsjukdom och hudsjukdomar.

Vilka sjukdomar eller tillstånd kan behandlas med Prednisolon?

Prednisolon används föla ett brett spektrum av inflammatoriska sjukdomar och tillstånd såsom reumatoid artrit, lupus, astma, allergier, inflammatorisk tarmsjukdom, hudsjukdomar, autoimmuna sjukdomar, akut lymfatisk leukemi, och andra tillstånd som involverar inflammation i kroppen.

Hur tar man Prednisolon och vilken dosering är vanlig?

Prednisolon tas vanligtvis som en tablett och doseringen kan variera beroende på sjukdomen som behandlas, patientens ålder och hälsotillstånd. Vanligtvis är den initiala dosen 5-60 mg per dag beroende på sjukdomen, och dosen kan gradvis minskas över tid.

Kan man drabbas av abstinenssymtom om man slutar ta Prednisolon?

Ja, plötsligt avbrytande av Prednisolonbehandling kan leda till abstinenssymtom som trötthet, muskelsmärta, aptitlöshet, illamående och kräkningar. Därför rekommenderas det att gradvis minska dosen under övervakning av en läkare för att undvika abstinenssymtom.

Kan gravida eller ammande kvinnor ta Prednisolon?

Gravida och ammande kvinnor bör rådgöra med sin läkare innan de tar Prednisolon, eftersom det kan ha negativa effekter på fostret eller ammande barnet. Läkaren kan bedöma riskerna och fördelarna med Prednisolonbehandling och rekommendera lämpliga alternativ.

Finns det några alternativ till Prednisolon?

Ja, det finns andra kortikosteroider och immunsuppressiva läkemedel som kan användas för att behandla inflammatoriska sjukdomar. Dessutom finns det icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och andra smärtstillande medel som kan hjälpa till att lindra inflammation och smärta.

Kan Prednisolon orsaka viktökning och vad kan man göra för att undvika det?

Ja, Prednisolon kan orsaka viktökning genom att öka aptiten och orsaka vätskeretention. För att undvika viktökning är det viktigt att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet och undvika överätning.

Kan Prednisolon påverka immunförsvaret på något sätt?

Ja, Prednisolon är en immunsuppressiv behandling som kan minska kroppens förmåga att bekämpa infektioner och sjukdomar. Det är viktigt att undvika kontakt med personer som är sjuka och att rådgöra med en läkare om eventuella vaccineringar som kan behövas under behandlingen.

Kan Prednisolon öka risken för infektioner?

Ja, användningen av Prednisolon kan öka risken för infektioner eftersom läkemedlet kan minska kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Personer som tar Prednisolon bör undvika kontakt med personer som är sjuka och undvika platser där risken för infektioner är hög.

Vilka sjukdomar eller tillstånd kan försämras av Prednisolon?

Prednisolon kan försämra sjukdomar eller tillstånd som redan påverkar immunförsvaret, såsom HIV, tuberkulos eller herpes. Prednisolon kan också försämra sjukdomar som beror på inflammation, såsom reumatoid artrit eller lupus.

Kan Prednisolon påverka blodsockernivåerna och hur kan man hantera det?

Ja, Prednisolon kan påverka blodsockernivåerna genom att öka nivåerna av glukos i blodet. Personer med diabetes eller höga blodsockernivåer bör övervakas noga när de tar Prednisolon, och deras läkare kan justera deras dosering av läkemedlet eller deras diabetesmedicinering för att hantera blodsockernivåerna.

Kan Prednisolon påverka sömnen och hur kan man hantera sömnstörningar?

Ja, sömnstörningar är en vanlig biverkning av Prednisolon. För att hantera sömnstörningar kan man försöka ta Prednisolon på morgonen eller tidig eftermiddag istället för på kvällen och undvika koffein och alkohol före sänggåendet. Om sömnstörningar fortsätter att vara ett problem kan man prata med sin läkare om att ändra dosering eller överväga andra behandlingsalternativ.

Vilka organ kan påverkas av långvarig användning av Prednisolon?

Långvarig användning av Prednisolon kan påverka en rad olika organ i kroppen, inklusive benvävnad, muskler, matsmältningskanalen, ögonen och huden. Långvarig användning av Prednisolon kan också öka risken för högt blodtryck, diabetes, hjärtsjukdom och andra hälsoproblem.

Kan Prednisolon öka risken för osteoporos (benskörhet)?

Ja, långvarig användning av Prednisolon kan öka risken för osteoporos eller benskörhet. Personer som tar Prednisolon under en längre tid kan behöva ta extra tillskott av kalcium och D-vitamin för att hjälpa till att bibehålla benhälsa.

Kan Prednisolon påverka synen och hur kan man hantera synförändringar?

Ja, Prednisolon kan påverka synen genom att orsaka katarakt (grå starr) eller glaukom (ökat tryck i ögat). Personer som tar Prednisolon bör regelbundet kontrollera sin syn och rapportera eventuella synförändringar till sin läkare.

Kan Prednisolon orsaka psykiska biverkningar och hur hanterar man det?

Ja, psykiska biverkningar kan förekomma hos personer som tar Prednisolon, inklusive depression, ångest och sömnlöshet. Om psykiska biverkningar uppstår kan man prata med sin läkare om att justera doseringen eller överväga andra behandlingsalternativ.

Kan Prednisolon påverka fertiliteten hos män eller kvinnor?

Ja, Prednisolon kan påverka fertiliteten hos både män och kvinnor genom att minska produktionen av könshormoner. Personer som planerar att bli gravida eller amma bör diskutera användningen av Prednisolon med sin läkare.

Kan Prednisolon användas vid behandling av allergier?

Ja, Prednisolon kan användas vid behandling av allergier eftersom det minskar inflammation och undertrycker immunsystemet som kan reagera överdrivet på allergener. Det kan användas vid olika typer av allergiska tillstånd som astma, allergisk rinit, kontaktdermatit och allergisk konjunktivit.

Vilken är den vanligaste behandlingstiden för Prednisolon?

Vanligtvis ges Prednisolon som en kortvarig behandling för att lindra inflammation vid olika sjukdomar och tillstånd. Behandlingstiden varierar beroende på sjukdomen, svårighetsgraden och hur kroppen svarar på behandlingen. För vissa sjukdomar kan Prednisolon användas under en längre tid, men detta beslutas vanligtvis av läkaren efter en noggrann avvägning av fördelar och risker.

Kan Prednisolon användas som en långsiktig behandling för kroniska sjukdomar?

Prednisolon kan användas som en långsiktig behandling för kroniska sjukdomar som reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, inflammatorisk tarmsjukdom och autoimmuna sjukdomar. Men på grund av dess potentiella biverkningar är det viktigt att läkaren regelbundet övervakar patienten och justerar doseringen och behandlingen vid behov.

Hur påverkar Prednisolon kroppens förmåga att producera kortisol naturligt?

Prednisolon är en syntetisk form av kortisol, ett hormon som normalt produceras av kroppen. Kortisol är viktigt för att reglera kroppens reaktion på stress och inflammation. När Prednisolon används under lång tid kan det påverka kroppens förmåga att producera kortisol naturligt och kan orsaka biverkningar som Cushing-syndrom. Därför är det viktigt att följa läkarens instruktioner och gradvis minska dosen när Prednisolonbehandlingen avslutas för att undvika abstinenssymtom och andra problem.

Prednisolon Märkesnamn:

I Sverige kan prednisolon köpas under varumärken som Prednisolon Alternova, Prednisolon EQL Pharma, Prednisolon Pfizer, Rindelt, Codelcortone, Dacortin, Solu-Medrol, Medrol, Prelone och Deltasone.

Jennifer Setchfield

Author