Cefdinir i Sverige: Tillgänglighet, interaktioner och säkerhet

 1. Hem
 2. Antibiotika
 3. Cefdinir i Sverige: Tillgänglighet, interaktioner och säkerhet

Cefdinir är ett bredspektrumantibiotikum som används för att behandla olika bakterieinfektioner. Detta läkemedel är tillgängligt under olika generiska namn och används ofta för att behandla infektioner i öron, näsa, hals, lungor och hud.

Omnicef (Cefdinir) Användning:

Omnicef är ett varumärkesnamn för det generiska läkemedlet cefdinir, som tillhör en grupp antibiotika som kallas cefalosporiner. Cefdinir används för att behandla en mängd olika bakterieinfektioner, såsom:

 • Öroninfektioner: Cefdinir kan användas för att behandla bakteriella öroninfektioner hos både barn och vuxna.
 • Halsinfektioner: Cefdinir kan användas för att behandla bakteriella halsinfektioner som tonsillit och faryngit.
 • Lunginfektioner: Cefdinir kan användas för att behandla bakteriella lunginfektioner som bronkit och lunginflammation.
 • Hudinfektioner: Cefdinir kan användas för att behandla bakteriella hudinfektioner som cellulit och impetigo.
 • Sinusinfektioner: Cefdinir kan användas för att behandla bakteriella bihåleinflammationer.
 • Urinvägsinfektioner: Cefdinir kan användas för att behandla bakteriella urinvägsinfektioner.

Cefdinir fungerar genom att hindra tillväxten av bakterier, vilket hjälper kroppens naturliga immunsystem att bekämpa infektionen.

Cefdinir finns tillgängligt som kapslar och oral suspension. Doseringen av cefdinir kan variera beroende på ålder, kroppsvikt, hälsa och typen av infektion som ska behandlas. Det är viktigt att tala med din läkare eller apotekspersonal om rätt dosering och användning av cefdinir.

Cefdinir Kapsel Dosering:

Cefdinir kommer vanligtvis i form av kapslar eller pulver för oral suspension. Doseringen av cefdinir beror på typen av infektion och patientens ålder och hälsa.

Doseringen av cefdinir kapslar kan variera beroende på ålder, kroppsvikt, hälsa och typen av infektion som ska behandlas.

Följande är en allmän riktlinje för dosering av cefdinir kapslar:

 • För vuxna: Vanligtvis rekommenderas en daglig dos på 300 mg cefdinir, som tas som en 300 mg kapsel eller två 150 mg kapslar en gång om dagen eller som en 600 mg kapsel en gång om dagen i två veckor för behandling av lunginflammation.
 • För barn: Doseringen av cefdinir för barn beror på barnets ålder och vikt. Vanligtvis rekommenderas en daglig dos på 7 mg/kg kroppsvikt uppdelat på två doser per dag, eller som en daglig dos på 14 mg/kg kroppsvikt en gång om dagen för behandling av öroninfektioner och bihåleinflammation. För behandling av streptokockhalsinfektion rekommenderas en daglig dos på 14 mg/kg kroppsvikt uppdelat på två doser per dag.

Det är viktigt att ta hela behandlingskursen av cefdinir även om symptomen förbättras tidigt under behandlingen. Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Det är också viktigt att inte överskrida den rekommenderade dosen av cefdinir, eftersom det kan öka risken för biverkningar. Om du har några frågor om doseringen av cefdinir kapslar, tala med din läkare eller apotekspersonal.

Cefdinir för infektioner i öron

Cefdinir kan användas för behandling av bakteriella öroninfektioner hos både barn och vuxna. Vanligtvis rekommenderas en daglig dos på 7 mg/kg kroppsvikt uppdelat på två doser per dag för 5-10 dagar.

Cefdinir för infektioner i hals

Cefdinir kan användas för behandling av bakteriella halsinfektioner som tonsillit och faryngit. Vanligtvis rekommenderas en daglig dos på 14 mg/kg kroppsvikt uppdelat på två doser per dag i 5-10 dagar.

Cefdinir för infektioner i lungor

Cefdinir kan användas för behandling av bakteriella lunginfektioner som bronkit och lunginflammation. Vanligtvis rekommenderas en daglig dos på 300 mg cefdinir, som tas som en 300 mg kapsel eller två 150 mg kapslar en gång om dagen eller som en 600 mg kapsel en gång om dagen i 7-14 dagar.

Cefdinir för infektioner i hud

Cefdinir kan användas för behandling av bakteriella hudinfektioner som cellulit och impetigo. Vanligtvis rekommenderas en daglig dos på 300 mg cefdinir, som tas som en 300 mg kapsel eller två 150 mg kapslar en gång om dagen eller som en 600 mg kapsel en gång om dagen i 10-14 dagar.

Det är viktigt att ta hela behandlingskursen av cefdinir som ordinerats av din läkare, även om symptomen förbättras tidigt under behandlingen. Om symptomen inte förbättras efter behandlingen eller blir värre, kontakta din läkare omedelbart.

Biverkningar:

Precis som med alla mediciner kan Cefdinir ha vissa biverkningar. De vanligaste biverkningarna inkluderar illamående, kräkningar, magont, diarré, huvudvärk, yrsel, sömnsvårigheter och utslag på huden. Om du upplever allvarliga biverkningar, inklusive andningssvårigheter, svullnad i ansikte eller hals, feber, blek hud, blåmärken eller blödningar, ska du söka medicinsk hjälp omedelbart.

Cefdinir kan också orsaka allergiska reaktioner hos vissa människor. Om du har en allergisk reaktion på Cefdinir, kan du uppleva symtom som hudutslag, klåda, svullnad i ansikte eller hals, andningssvårigheter och yrsel. Om du upplever någon av dessa symtom bör du söka medicinsk hjälp omedelbart.

Det är viktigt att ta Cefdinir enligt din läkares anvisningar för att minska risken för biverkningar och för att behandlingen ska vara så effektiv som möjligt.

Cefdinir Tillgänglighet:

Cefdinir är en receptbelagd medicin som är tillgänglig på apotek i form av kapslar och oral suspension. Det är vanligtvis tillgängligt på de flesta apotek och kan beställas online. Tillgängligheten kan dock variera beroende på region och land. Det är viktigt att notera att Cefdinir är en generisk medicin och det kan finnas olika varumärken som innehåller samma aktiva ingrediens men med olika tillverkare.
Cefdinir är tillgängligt på svenska apotek under olika generiska namn, såsom Omnicef, Cefdinir Aurobindo, Cefdinir Bluefish, Cefdinir Orifarm och Cefdinir Sandoz. Tillgängligheten av specifika varumärken kan dock variera beroende på apotek eller vårdgivare.

Cefdinir Interaktioner:

Precis som med alla läkemedel kan cefdinir interagera med andra läkemedel, livsmedel och kosttillskott. Här är några av de vanligaste interaktionerna som kan uppstå med cefdinir:

 • Antacida: Antacida som innehåller aluminiumhydroxid och magnesiumhydroxid kan minska absorptionen av cefdinir och minska dess effektivitet. Det är därför viktigt att ta cefdinir 2 timmar före eller efter intag av antacida.
 • Järntillskott: Järntillskott kan också minska absorptionen av cefdinir. Det är därför viktigt att ta cefdinir minst 2 timmar före eller 2 timmar efter att du har tagit järntillskott.
 • Probenecid: Probenecid används för att behandla gikt. Det kan öka nivåerna av cefdinir i blodet, vilket kan leda till biverkningar. Din läkare kan behöva justera din dos av cefdinir om du tar probenecid samtidigt.
 • Warfarin: Warfarin är ett blodförtunnande läkemedel som används för att förhindra blodproppar. Cefdinir kan öka effekten av warfarin och öka risken för blödning. Din läkare kan behöva övervaka dina blodprover regelbundet om du tar både cefdinir och warfarin samtidigt.
 • Andra antibiotika: Om du tar andra antibiotika samtidigt som cefdinir kan det öka risken för biverkningar. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta cefdinir.

Det är viktigt att inte själv ändra doseringen eller ta några nya läkemedel utan att först rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Omnicef Säkerhet:

Cefdinir är vanligtvis säkert att använda om det tas enligt läkarens anvisningar. Det är dock viktigt att undvika att ta detta läkemedel om du är allergisk mot cefalosporiner eller penicillin.

Omnicef (Cefdinir) Alternativ:

Cefdinir är ett antibiotikum som tillhör gruppen cefalosporiner och används för att behandla olika infektioner orsakade av bakterier. Om du är allergisk mot cefalosporiner eller cefdinir, eller om du har andra medicinska tillstånd som kan påverka hur läkemedlet fungerar för dig, kan det finnas alternativ som kan användas istället för Cefdinir. Här är några av de alternativ som kan övervägas:

 • Amoxicillin: Detta antibiotikum tillhör gruppen penicilliner och kan användas för att behandla liknande infektioner som Cefdinir, såsom öroninfektioner, bihåleinflammation och hudinfektioner.
 • Azitromycin: Detta är ett annat antibiotikum som kan användas för att behandla bakteriella infektioner i luftvägarna och hudinfektioner.
 • Ciprofloxacin: Detta antibiotikum är effektivt mot bakteriella infektioner i urinvägarna, mag-tarmkanalen och öronen.
 • Clarithromycin: Detta antibiotikum används vanligtvis för att behandla lunginfektioner och hudinfektioner.
 • Doxycyklin: Detta är ett bredspektrumantibiotikum som kan användas för att behandla olika typer av infektioner, inklusive luftvägsinfektioner och hudinfektioner.

Det är viktigt att notera att valet av alternativ beror på typen av infektion och din individuella hälsa. Din läkare eller apotekspersonal kan ge dig mer information om vilka alternativ som är bäst för dig baserat på din medicinska historik och dina aktuella hälsotillstånd.

Vanliga frågor:

Vad är skillnaden mellan cefdinir och andra antibiotika?

Cefdinir tillhör en grupp av antibiotika som kallas cefalosporiner, medan andra antibiotika, som penicillin och amoxicillin, tillhör en annan grupp. Cefdinir är ett bredspektrumantibiotikum

Vad är Omnicef och vad används det för?

Omnicef är ett varumärkesnamn för det generiska läkemedlet cefdinir, som är en antibiotika som används för att behandla bakterieinfektioner som öroninfektioner, halsinfektioner, lunginfektioner, hudinfektioner, sinusinfektioner och urinvägsinfektioner.

Kan Omnicef (Cefdinir) orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Omnicef kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symtom som andningssvårigheter, svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen, eller hudutslag, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Omnicef (Cefdinir) användas under graviditet eller amning?

Omnicef bör endast användas under graviditet eller amning om det är absolut nödvändigt och under övervakning av en läkare. Tala med din läkare om eventuella risker eller fördelar med att ta Omnicef under graviditet eller amning.

Kan Omnicef (Cefdinir) användas för att behandla bihåleinflammation?

Ja, Omnicef (Cefdinir) kan användas för att behandla bihåleinflammation. Det är ett antibiotikum som är effektivt mot en mängd olika bakterier som kan orsaka bihåleinflammation.

Kan Omnicef (Cefdinir) användas för att behandla streptokockinfektioner?

Ja, Omnicef (Cefdinir) kan användas för att behandla streptokockinfektioner. Det är ett antibiotikum som är effektivt mot många bakterier, inklusive streptokocker som kan orsaka halsinfektioner.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Omnicef (Cefdinir) hos barn?

De vanligaste biverkningarna av Omnicef (Cefdinir) hos barn inkluderar diarré, kräkningar, buksmärta, illamående och hudutslag. Om dessa biverkningar blir allvarliga eller fortsätter under en längre tid bör du kontakta din läkare.

Kan Omnicef (Cefdinir) orsaka tandfärgning?

Ja, Omnicef (Cefdinir) kan orsaka en förändring i tandfärgen hos vissa patienter, särskilt hos barn. Detta beror på att Omnicef kan binda till mineraler i tänderna och orsaka en missfärgning. Det är dock vanligtvis en mild effekt och tandfärgen återgår till det normala när behandlingen är klar.

Kan Omnicef (Cefdinir) orsaka diaré?

Ja, diaré är en vanlig biverkning av Omnicef (Cefdinir). Om diarén är allvarlig eller fortsätter under en längre tid bör du kontakta din läkare.

Hur förvarar jag Omnicef (Cefdinir)?

Omnicef (Cefdinir) bör förvaras vid rumstemperatur, borta från direkt solljus och fukt. Det ska förvaras oåtkomligt för barn.

Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas när man tar Omnicef (Cefdinir) om man har en njursjukdom?

Personer med njursjukdomar bör vara försiktiga när de tar Omnicef (Cefdinir) eftersom läkemedlet kan påverka njurfunktionen. Din läkare kan behöva justera dosen av läkemedlet eller övervaka din njurfunktion när du tar Omnicef.

Kan Omnicef (Cefdinir) användas för att behandla lunginflammation?

Ja, Omnicef (Cefdinir) kan användas för att behandla lunginflammation. Det är ett antibiotikum som är effektivt mot en mängd olika bakterier som kan orsaka lunginflammation.

Kan Omnicef (Cefdinir) orsaka utslag på huden?

Ja, Omnicef (Cefdinir) kan orsaka utslag på huden som kan vara en allergisk reaktion på läkemedlet. Om du upplever utslag på huden eller andra allergiska symtom som svullnad eller klåda, bör du omedelbart kontakta din läkare.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Omnicef (Cefdinir)?

Det rekommenderas att undvika att dricka alkohol medan du tar Omnicef (Cefdinir). Alkohol kan öka risken för vissa biverkningar som illamående, magont och huvudvärk.

Kan Omnicef (Cefdinir) orsaka en överväxt av andra bakterier i kroppen?

Som med alla antibiotika kan Omnicef (Cefdinir) orsaka en överväxt av andra bakterier i kroppen, inklusive Clostridium difficile, vilket kan leda till en allvarlig form av diarré. Om du upplever diarré under eller efter behandlingen med Omnicef (Cefdinir), kontakta omedelbart din läkare.

Hur lång tid tar det för Omnicef (Cefdinir) att elimineras från kroppen?

Halveringstiden för Cefdinir är cirka 1,7 timmar hos vuxna och cirka 1,4 timmar hos barn. Det betyder att det tar cirka 5-6 timmar för Cefdinir att elimineras från kroppen hos vuxna och cirka 4 timmar hos barn.

Kan Omnicef (Cefdinir) orsaka en infektion med svamp?

Omnicef (Cefdinir) kan i vissa fall orsaka en infektion med svamp, särskilt i munnen eller slidan. Om du upplever symtom som vita fläckar i munnen eller klåda och irritation i slidan, bör du omedelbart kontakta din läkare.

Vilka är de vanligaste indikationerna för att ordinera Omnicef (Cefdinir)?

De vanligaste indikationerna för att ordinera Omnicef (Cefdinir) inkluderar infektioner i övre luftvägarna, såsom bihåleinflammation, halsinfektioner och öroninfektioner, liksom infektioner i nedre luftvägarna, såsom lunginflammation. Det kan också användas för behandling av hudinfektioner och andra bakterieinfektioner.

Cefdinir Märkesnamn

Cefdinir är läkemedel som också säljs under olika varumärken. Några av de vanligaste märkesnamnen för Cefdinir inkluderar:

 • Omnicef
 • Cefzon
 • Cednir
 • Sefdin
 • Adcef
 • Cefdiel
 • Kefnil
 • Samnir
 • Cefolex
 • Cefdinir Accord
 • Cefdinir Aurobindo
 • Cefdinir Bluefish
 • Cefdinir Orifarm,
 • Cefdinir Sandoz

Det är viktigt att notera att dessa varumärken kan variera beroende på region och land. Det är alltid bäst att kolla med din läkare eller apotekspersonal för att få den specifika informationen om varumärket av Cefdinir som är tillgängligt i ditt område.

Jennifer Setchfield

Author