Imikvimod Kräm: Användningsområden och verkningsmekanism

 1. Hem
 2. Hudvård
 3. Imikvimod Kräm: Användningsområden och verkningsmekanism

Imikvimod Kräm är ett läkemedel som används för att behandla vissa hudtillstånd som orsakas av virusinfektioner. Imikvimod (ALDARA) Kräm 5 % fungerar genom att stimulera kroppens egna immunsystem för att bekämpa virusinfektionen och återställa hudens hälsa.

Användningsområden för Imikvimod Kräm

Imikvimod Kräm används främst för att behandla genitala vårtor och aktiniska keratoser (pre-cancerösa hudtillstånd). ALDARA (Imikvimod) Kräm kan också användas för att behandla andra hudtillstånd som orsakas av virusinfektioner, såsom basalcellscancer.

Hur fungerar Imikvimod Kräm

Imikvimod Kräm fungerar genom att stimulera produktionen av cytokiner och interferoner i kroppen. Dessa ämnen hjälper kroppen att bekämpa virusinfektionen genom att öka antalet immunceller som attackerar de drabbade cellerna. Denna process leder till att viruset elimineras och hudens hälsa återställs.

Hur applicerar jag Imikvimod Kräm

Innan du applicerar Imikvimod Kräm, tvätta och torka det drabbade området noggrant. Applicera sedan ett tunt lager av krämen på det drabbade området och gnugga in det försiktigt. Tvätta händerna efter appliceringen.

Imikvimod Kräm kan vara till hjälp för personer som har följande tillstånd:

 • Genitala vårtor
 • Pre-cancerösa hudtillstånd som aktinisk keratos
 • Basalcellscancer

Här är några tips för att använda Imikvimod Kräm:

 • Följ alltid instruktionerna från din läkare och använd krämen endast på de områden som rekommenderats.
 • Tvätta händerna före och efter användning av ALDARA (Imikvimod) Kräm.
 • Undvik att använda stora mängder kräm eller täcka det drabbade området med bandage eller plåster.

Vilka är försiktighetsåtgärderna vid användning av Imikvimod Kräm

Innan du börjar använda Imikvimod Kräm, informera din läkare om eventuella allergiska reaktioner du kan ha haft på liknande läkemedel eller om du lider av någon annan hudåkomma. Berätta också om du är gravid eller ammar.

Undvik sexuellt aktivitet under behandling med Bascellex (Imikvimod) Kräm eftersom krämen kan orsaka irritation och obehag.

Imikvimod Kräm biverkningar

Vanliga biverkningar av Imikvimod (ALDARA) Kräm 5 % inkluderar rodnad, klåda, svullnad och smärta på det behandlade området. Dessa biverkningar är oftast milda och försvinner vanligtvis inom några dagar. Andra mindre vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, illamående, yrsel och trötthet.

I sällsynta fall kan Imikvimod Kräm orsaka allvarliga biverkningar, inklusive svår allergisk reaktion, hudirritation, blåsor eller sår på det behandlade området och influensaliknande symtom.

Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare för rådgivning. Din läkare kan avgöra om det är säkert för dig att fortsätta använda Imikvimod Kräm eller om du behöver byta till ett annat läkemedel.

Det är viktigt att komma ihåg att alla läkemedel kan orsaka biverkningar och att det är viktigt att använda Imikvimod Kräm enligt din läkares instruktioner för att minimera risken för biverkningar och för att uppnå den bästa möjliga behandlingen för ditt tillstånd.

Här är svar på några vanliga frågor om Imikvimod Kräm

Hur länge varar behandlingen med Imikvimod Kräm?

Behandlingstiden med Imikvimod Kräm varierar beroende på vilket tillstånd som behandlas och hur allvarligt det är. Din läkare kan ge dig mer information om hur länge du behöver använda ALDARA (Imikvimod) Kräm för att uppnå bästa resultat.

Hur påverkar Imikvimod immunförsvaret?

Imikvimod är en immunmodulerande behandling, vilket innebär att det fungerar genom att stimulera kroppens eget immunförsvar för att bekämpa virus och abnorma celler.

Hur lång tid tar det innan Imikvimod Kräm börjar verka?

Imikvimod Kräm kan ta upp till flera veckor att verka fullt ut, så det är viktigt att vara tålmodig och fortsätta behandlingen enligt din läkares instruktioner.

Kan Imikvimod användas för genitala vårtor?

Ja, ALDARA (Imikvimod) Kräm kan användas för behandling av genitala vårtor orsakade av humant papillomvirus (HPV).

Kan Imikvimod Kräm användas vid hudcancer?

Ja, Imikvimod Kräm kan användas för behandling av vissa typer av hudcancer, inklusive basalcellscancer och aktinisk keratos.

Hur effektivt är Imikvimod för behandling av hudtillstånd?

Imikvimod Kräm är mycket effektiv för behandling av vissa hudtillstånd, såsom aktinisk keratos, genitala vårtor och basalcellscancer. Effektiviteten varierar dock beroende på vilket tillstånd som behandlas och hur allvarligt det är.

Kan Imikvimod användas under graviditet?

Det finns begränsad information om säkerheten för användning av Imikvimod under graviditet. Om du är gravid eller planerar att bli gravid, bör du tala med din läkare innan du börjar använda Imikvimod (ALDARA ) Kräm.

Är Imikvimod Kräm säkert för barn?

Imikvimod Kräm är inte godkänt för användning hos barn under 18 år och dess säkerhet och effektivitet har inte fastställts i denna åldersgrupp.

Vad är den rekommenderade dosen av Imikvimod?

Den rekommenderade dosen av Imikvimod Kräm varierar beroende på vilket tillstånd som behandlas. Din läkare kan ge dig specifika doseringsanvisningar baserat på din ålder, hälsotillstånd och andra faktorer.

Hur ska Imikvimod Kräm förvaras?

Imikvimod Kräm bör förvaras vid rumstemperatur, borta från direkt solljus och fukt.

Kan Imikvimod orsaka utslag?

Ja, utslag kan vara en biverkning av att använda Imikvimod kräm. Det är en mindre vanlig biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer som använder krämen. Andra vanliga biverkningar inkluderar rodnad, svullnad, sårbildning, klåda och smärta på applikationsstället.

Om du upplever utslag eller andra obehagliga biverkningar, bör du rådfråga din läkare eller apotekspersonal. De kan ge råd om hur du kan hantera biverkningarna och avgöra om du behöver sluta använda Imikvimod kräm eller justera dosen.

Kan Imikvimod Kräm orsaka klåda?

Ja, klåda kan vara en biverkning av att använda Imikvimod kräm. Det är en vanlig biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer som använder krämen. Andra vanliga biverkningar inkluderar rodnad, svullnad, sårbildning och smärta på applikationsstället.

Om du upplever svår klåda eller andra obehagliga biverkningar, bör du rådfråga din läkare eller apotekspersonal. De kan ge råd om hur du kan hantera biverkningarna och avgöra om du behöver sluta använda Imikvimod kräm eller justera dosen.

Imikvimod Kräm Märkesnamn

Imikvimod kräm marknadsförs under flera olika varumärken, beroende på tillverkaren och landet där den säljs. Här är några exempel på varumärken för Imikvimod kräm:

 • ALDARA Kräm 5 %
 • Bascellex Kräm
 • Zyclara
 • Beselna Kräm
 • Imiquad Kräm
 • Vyloma

Det är viktigt att notera att namnen kan variera beroende på var i världen du befinner dig och vilken tillverkare som säljer Imikvimod krämen i ditt område. Oavsett vilket varumärke som används innehåller ALDARA (Imikvimod) kräm den aktiva ingrediensen imikvimod och används för behandling av vissa hudtillstånd.

 

Jennifer Setchfield

Author