Klobetasol kräm: Användning och verkningsmekanism

 1. Hem
 2. Hudvård
 3. Klobetasol kräm: Användning och verkningsmekanism

Klobetasol är en högpotent steroidkräm som används för att behandla hudsjukdomar som är resistenta mot mindre potent steroidkrämer eller andra behandlingar. Det används främst för att behandla svår psoriasis, eksem eller dermatit. Klobetasol minskar inflammationen, klådan och rodnaden som orsakas av dessa hudsjukdomar.

Det är viktigt att använda Klobetasol endast enligt instruktionerna från din läkare och bara på de områden av huden som din läkare har rekommenderat. Överanvändning av högpotent steroidkräm kan orsaka biverkningar som hudutspädning, blåmärken, hudrodnad, acne och ökad hårväxt. Det är också viktigt att använda Klobetasol endast under en begränsad tid, eftersom långvarig användning kan orsaka ytterligare biverkningar och hälsoproblem.

Klobetasolpropionat för svåra inflammatoriska hudtillstånd

Exempel på hudtillstånd som kan behandlas med Klobetasolpropionat inkluderar psoriasis, eksem, dermatit, lichen planus och lupus erythematosus. Klobetasolpropionat fungerar genom att minska inflammationen, klådan och rodnaden som är förknippade med dessa hudtillstånd.

Det kan också användas för att behandla andra hudtillstånd som orsakar svullnad, klåda och rodnad, såsom allergisk kontaktdermatit och lichen planus. Klobetasolkräm kan också användas för att behandla skabb och vissa former av vitiligo.

Klobetasol: behandla svullnad och klåda

Klobetasolkräm fungerar genom att minska inflammationen i huden, vilket minskar svullnad, rodnad och klåda. Krämen appliceras direkt på det drabbade området och arbetar genom att tränga in i huden och blockera de kemikalier som orsakar inflammation. Klobetasolkräm är en högpotent steroidkräm, vilket innebär att den kan orsaka biverkningar om den används för länge eller på stora områden av huden.

Klobetasolpropionat: ett expertutlåtande

Enligt experter är klobetasolkräm en effektiv behandling för svåra inflammatoriska hudtillstånd. Det är dock viktigt att notera att klobetasolkräm inte bör användas på lång sikt, eftersom det kan orsaka biverkningar som hudatrofi, hudförtunning och fördröjd sårläkning. Därför rekommenderas det att använda klobetasolkräm i korta perioder på specifika områden av huden, enligt läkares anvisningar.

Här är svar på några vanliga frågor om Klobetasol

Vad används Klobetasolpropionat till?

Klobetasolpropionat används för att behandla inflammatoriska hudtillstånd som psoriasis, eksem, lichen planus och lichen sclerosus. Det är en högpotent steroid och används för att minska inflammation och irritation i huden.

Är Klobetasol en stark steroid?

Ja, Klobetasol är en högpotent steroid och är en av de starkaste som finns tillgängliga för topikal användning.

Kan Klobetasol kräm orsaka problem?

Ja, liksom alla läkemedel kan Klobetasol orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna inkluderar brännande, stickande, klåda, torrhet och irritation i huden. Om du upplever några allvarliga biverkningar som hudutslag eller svullnad i ansikte, läppar eller tunga, sök omedelbart läkarvård.

Kan jag använda Klobetasol i ansiktet?

Det är viktigt att använda Klobetasol enligt läkarens anvisningar. Klobetasol är inte lämplig för användning i ansiktet på grund av risken för biverkningar som tunn hud, ökad känslighet för solen och hudfärgförändringar.

Hur lång tid tar det för Klobetasol att verka?

Tiden det tar för Klobetasol att verka beror på vilken typ av hudtillstånd som behandlas och dess svårighetsgrad. Vissa personer kan uppleva lindring av symtom inom några dagar medan andra kan behöva använda läkemedlet i flera veckor.

Kan jag använda Klobetasol på mina privata delar?

Klobetasol kan användas på privata delar, men det är viktigt att använda det enligt läkarens anvisningar eftersom huden i dessa områden är extra känslig.

Användning av steroidsalva på vulvan

Klobetasolpropionat kan användas för att behandla lichen sclerosus på vulvan, men det är viktigt att använda den på rätt sätt. Det är bäst att rådgöra med en läkare om korrekt användning av läkemedlet för denna specifika indikation.

Hur applicerar man Klobetasolpropionat för lichen sclerosus?

Följ läkarens anvisningar när du applicerar Klobetasolpropionat för lichen sclerosus. Det är viktigt att använda rätt mängd läkemedel på de drabbade områdena och att undvika att överanvända eller underanvända.

Vad är det generiska namnet för Klobetasol?

Klobetasolpropionat är det generiska namnet för Klobetasol.

Köp Dermovate (Klobetasol) kräm eller salva online

Dermovate är ett av de varumärken som innehåller klobetasolpropionat som det verksamma ämnet. Det finns tillgängligt som kräm och salva och kan användas för att behandla olika hudtillstånd. Köp av Dermovatekräm eller salva online är möjligt, men det är viktigt att notera att det är ett receptbelagt läkemedel och ska alltid användas enligt läkares anvisningar.

Klobetasol kräm Märkesnamn

Klobetasol är ett generiskt läkemedel och säljs under flera olika varumärken, inklusive:

 • Dermovate
 • Clobex
 • Eumovate
 • Olux
 • Betnovate
 • Temovate
 • Cormax
 • Embeline
 • Impoyz
 • Klobex
 • Psorcon

Det finns också andra varumärken som säljer produkter som innehåller klobetasol, så det är viktigt att läsa ingredienserna noga och följa läkarens anvisningar när du använder detta läkemedel.

Jennifer Setchfield

Author